Učenje z računalniki vam lahko pomaga z maturo

Učenje s pomočjo računalnika nam lahko zelo pomaga pri maturi. Priprava na maturo je lahko pomanjkljiva. S pomočjo računalnika lahko naše znanje razširimo. Dijaki se na maturo pripravljajo tako, da ponavljajo celotno snov,  ki so jo obravnavali pri pouku. To je najpogostejši način priprave na maturo. Priprava na maturo je lahko zelo stresna in tudi v najbolj razvitih državah imajo dijaki težave s pripravo na maturo. To je zato, ker včasih nimajo primernega predmetnika.

Računalniki nam lahko pri učenju pomagajo tako, da nam omogočajo raziskovanje predmetov. Fizična gradiva so lahko zastarela in je možno, da nimajo več pravilnih informacij. Moramo seveda paziti na to, da je informacija, ki jo najdemo na spletu zanesljiva. Velikokrat je informacija, ki jo najdemo na spletu boljša od tiste v fizičnem gradivu.

Učenje z računalniki

Računalnike ne uporabljamo samo za raziskovanje. Učenje z računalniki je preprosto. Obstajajo programi, ki so napisani samo za namen učenja. Program deluje tako, da nam zastavi vprašanje in izpiše štiri različne odgovore. Uporabnik nato poskuša izbrati pravilni odgovor. Program vas na koncu vprašalnika obvesti, če je vse pravilno in nam lahko v primeru napak tudi ponudi pravilne odgovore.

Program ima lahko več različni možnosti za preverjanje znanja. Na primer za matematiko ima lahko navedene različne račune, ki jih moramo ročno rešiti in nato preprosto vnesti v program. Za slovenščino imamo lahko različne odstavke, ki ne vsebujejo pravilnih besed ali pa, da jim besede manjkajo. Za angleščino imamo lahko stavek, ki ima napake in mi jih preprosto popravimo. Učenje z računalniki vam lahko pomaga pri vseh predmetih.

Učitelji imajo možnost, da uporabijo te programe za preverjanje znanja. Programi imajo sistem, ki preprečuje goljufijo. To deluje tako, da program preprečuje dostop do omrežja in da preprečuje odpiranje drugih programov. Navedeni programi lahko tudi pomagajo pri ocenjevanju esejev. Program ima možnost, da pregleda esej in nam pove ali je besedilo bilo prepisano ter koliko besed sestavlja besedilo eseja. Učenje z računalniki nam lahko tudi pomaga pri praktičnem izobraževanju.

Programiranje je eden izmed takšnih predmetov. Program, ki ga uporabljamo za programiranje nam lahko sproti pove, kje in kaj je narobe in nam lahko tudi ponudi rešitev. Programi za učenje nam tudi omogočajo sodelovanje z drugimi uporabniki. To je lahko na primer medsebojno pregledovanje in ocenjevanje. V programih za učenje si lahko tudi delimo gradivo. Na voljo imamo tudi spretne učilnice, v katere lahko shranjujemo gradiva. Na spletne učilnice lahko tudi naložimo program, ki nam pomaga utrditi znanje. Učilnice nam tudi ponujajo forum za pomoč pri učenju.